IX OGÓLNOPOLSKI SUPERMARATON 25/50 km

OZORKÓW - 13 maja 2017

 

Impreza cyklu "Łódzkie Ultra" objęta honorowym patronatem

Burmistrza Miasta Ozorkowa

 

1.Cel imprezy

 

 • propagowanie biegów długodystansowych, nordic walking i turystyki extremalnej
 • sprawdzenie możliwości własnego organizmu na dystansie ultramaratońskim
 • poznanie walorów krajoznawczych okolic Ozorkowa i gmin powiatu zgierskiego
 • promocja miasta Ozorkowa

 

2. Organizator

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

 

3. Współorganizatorzy

 • Urząd Miejski w Ozorkowie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. T. Kościuszki w Ozorkowie
 • Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" w Ozorkowie
 • Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny "MONAR" w Ozorkowie
 • Drużyna Turystyki Extremalnej „KRZAL ADVENTURE TEAM” z Ozorkowa

 

4. Start i meta

 

Start - 13 maja 2017 r. (sobota), godz. 9:00 z Ozorkowa, ul. Wiejska

(teren nad Zalewem Miejskim).

 

Meta (w miejscu startu) - czynna do godz 19:00.

 

Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych:

 

13 maja 2017 r. (sobota) w godz. 6:45 – 8:45 – w miejscu startu maratonu (Ozorków, ul. Wiejska , teren nad Zalewem Miejskim).

 

 

5. Trasa

 

Trasa (pętla o długości około 25 km) ma charakter przełajowy, z przewagą dróg szutrowych i duktów leśnych oraz niewielkim udziałem nawierzchni asfaltowej (łącznie około 2 km).

Zawodnik biorący udział w imprezie pokonuje jedno lub dwukrotnie, oznakowaną przez organizatora pętlę, prowadzącą przez: Ozorków (start) – Krzeszew – Kowalewice – Wiktorów – Zimna Woda – Grotniki – Ustronie (Punkt Kontrolny – pomiar czasu, ok. 12 km) – Pustkowa Góra – Kowalewice – Krzeszew – Ozorków (meta – pomiar czasu).

Limit czasowy na pokonanie dystansu 25km i 50 km wynosi – 10 godzin.

Trasa nie posiada atestu PZLA.

 

6. Uczestnictwo

Impreza ma charakter ogólnodostępny. Trasę maratonu uczestnik może pokonać biegiem, marszobiegiem, techniką nordic walking lub marszem. Wszystkich startujących obowiązuje zasada „fair play”. Uczestnikiem imprezy może być każda pełnoletnia osoba, która wypełniła formularz zgłoszenia udziału, uiściła opłatę startową oraz posiada aktualne badania lekarskie (lub podpisze stosowne oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów). Każda osoba uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność.

W imprezie mogą wystartować osoby niepełnoletnie, pod warunkiem złożenia przez ich prawnego opiekuna pisemnej zgody oraz posiadania zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego predyspozycje zdrowotne do udziału w zawodach .

 

 

7. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem:

 

 

http://www.zapisy.inessport.pl

 

 

 W przypadku jakichkolwiek problemów z logowaniem się i zgłoszeniem do zawodów prosimy o kontakt z firmą inessport pod numerem tel: 570-783-336.

 

 

 OPŁATA STARTOWA :

 

do dnia 31.03.2017 r. wynosi 60 PLN/os.

od dnia 01.04.2017 r. wynosił 70 PLN/os.

 

 

Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I OPŁAT STARTOWYCH ODBYWA SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 18 KWIETNIA 2017 r. LUB DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA LIMITU 300 UCZESTNIKÓW.
PO TYM TERMINIE ORGANIZATOR NIE PRZYJMUJE ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W ZAWODACH!

 

Zawodnik staje się pełnoprawnym uczestnikiem zawodów w momencie dokonania rejestracji na formularzu zgłoszeniowym i wniesieniu opłaty startowej na konto organizatora. Organizator wprowadza limit 300 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń z opłaconym wpisowym).
W momencie wyczerpania limitu miejsc organizator zamyka listę startową, informując o tym na stronie internetowej imprezy

 

                            www.supermaratonozorkow.jimdo.com

 

 

8. Noclegi

 

Dla osób zamiejscowych organizator zapewnia 2 bezpłatne noclegi (przed – 12/13.05.2017 r. i po maratonie – 13/14.05.2017 r.) w warunkach turystycznych (własny karimat i śpiwór), w głównej bazie maratonu – Szkoła Podstawowa nr 4, Ozorków, ul. Średnia 30 (sala gimnastyczna).

 

 

9. Pomiar czasu.

 

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu sms-a z wynikiem.

 

10. Świadczenia i nagrody

 

W ramach opłaty startowej uczestnicy imprezy otrzymują:

 

 • elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów jednorazowych
 • pamiątkowy medal za ukończenie maratonu na dystansie 25 km lub 50 km
 • dyplom uczestnictwa
 • pamiątkową koszulkę techniczną
 • nagrody rzeczowe dla zwycięzców (miejsca I – III na dystansach 25 i 50 km, w kategorii kobiet i mężczyzn)
 • niespodzianki dla wszystkich uczestników imprezy
 • posiłek regeneracyjny na mecie maratonu oraz wodę, banany i cukier na punktach żywieniowych
 • obsługę na starcie, punktach żywieniowych i mecie
 • parking dla samochodów oraz możliwość skorzystania z natrysków (SP nr 4 – Ozorków, Średnia 30)

 


11. Postanowienia końcowe

 

 • uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody
 • wszystkich uczestników obowiązuje pokonywanie dystansu z widocznie umieszczonym numerem startowym oraz zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych na trasie - niedopełnienie warunków tego punktu regulaminu skutkuje DYSKWALIFIKACJĄ zawodnika
 • organizator przewiduje prowadzenie klasyfikacji oddzielnie dla dystansu 25 km i 50 km w kategorii kobiet i mężczyzn
 • każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie i nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych
 • impreza wchodzi w skład biegów cyklu „Łódzkie Ultra” – szczegółowe informacje na stronie www.lodzkieultra.pl
 • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna

 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

 

 Piotr Banasiak (607 698 056)

 

 Jacek Kędzierski (881 240 307)

 

supermaraton_ozorkow@o2.pl

TELEFON INFORMACYJNY

607 698 056

 

"Łódzkie Ultra"

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie
Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie
monitoring pozycji